Impozitul pe profit - Tradeville

Fișa de portofoliu

Comisionul de subscriere - se deduce din suma subscrisă în momentul tranzacției. Ordin respins — ordin care nu indeplineste conditiile de validitate. Mai precari decât imigranții. Abonează-te şi vei primi pe email noutăţi despre subiectul care te interesează. Transfer titluri de valoare. Calculul bazei impozabile. Ce factori stau in spatele castigului? Cum se calculează câștigul care va fi impozitat? Cum imi cum să faci bani cu bitcoin romania protejate datele cu caracter personal?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. Cum declari câștigurile din investiții la bursă? About the Author: Rares Mihaila. Fondatorul proiectului Investestelabursa, unul dintre cele mai urmarite proiecte de educatie bursiera din Romania. Related Posts. June 13th, 0 Comments. May 18th, 0 Comments. Care este termenul limită de achitare a impozit investitii bursa de plată pentru anul ? Termenul impozit investitii bursa pentru plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice în situațiile reglementate de Codul Fiscal, este 25 mai Da, Declarația Unică se depune în cazul existenței operațiunilor de răscumpărare în anul în impozit investitii bursa se realizează raportarea, atât în cazul câștigurilor cât și în cazul pierderilor. Ce se întâmplă dacă depășesc acest termen?

Măsurile în acest caz sunt stabilite de inspectorii fiscali din cadrul administrației locale de care aparții. Care este cota de impozit investitii bursa pentru câștigurile din răscumpărări de unități de fond? În ce situație se plătesc contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile realizate din răscumpărări vinde bitcoin prietenilor și câștigă bani unități de fond? Mai multe informatii privind completarea Declarației Unice regasești aici. De ce să investesc Diversificarea, Orizontul de timp și Investiția periodică sunt elemente care aplicate pot crea plus valoare resurselor tale. Află camera de tranzacționare crypto z multe.

Fonduri Mutuale

Evenimente corporative — evenimente referitoare la anumite instrumente financiare, iniţiate de către emitentul respectivelor instrumente financiare ca urmare a unei hotărâri a organelor statutare sau de către un ofertant. Executarea ordinelor în numele clienţilor — încheierea de acorduri de cumpărare sau de vânzare a unuia ori mai multor instrumente financiare în numele clienţilor, precum şi încheierea de acorduri pentru vânzarea unor instrumente financiare emise de o firmă de investiţii sau de o instituţie de credit la momentul emiterii acestora. Efect de levier — Impozit investitii bursa care permite multiplicarea capacității de impozit investitii bursa specula sau a investii fără impozit investitii bursa recurge la fonduri proprii mai mari. Cu ajutorul efctului de levier pot fi deschise poziții de până la de ori mai mari decât capitalul propriu.

Fond tranzacţionat la bursă — fond care are impozit investitii bursa puţin o clasă de unităţi sau de acţiuni tranzacţionate pe impozit investitii bursa durata zilei cel puţin într-un loc de tranzacţionare şi cu cel puţin un formator de piaţă care ia măsuri pentru a se cum să obțineți bani rapizi acum că preţul unităţilor sau al acţiunilor sale la locul de tranzacţionare nu variază în mod semnificativ faţă de valoarea activului său net şi, după caz, faţă de valoarea orientativă a activului net. Formator de piaţă — persoană care este disponibilă în mod continuu pentru a tranzacţiona pe cont propriu pe pieţele financiare vânzând şi cum să obțineți bani rapizi acum instrumente financiare prin angajarea capitalurilor proprii, la preţuri fixate de ea.

Cu privire la ofertă şi la impozit investitii bursa mobiliare în cauză, informaţiile esenţiale includ următoarele elemente:. Instrumente ale pieţei monetare — categoriile de instrumente tranzacţionate în mod obişnuit pe piaţa monetară, precum certificatele de trezorerie, certificatele de depozit şi efectele de comerţ, cu excepţia instrumentelor de plată. Contractele de opţiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward pe rate şi orice alte contracte derivate referitoare la titluri de valoare, valute, rate ale dobânzii sau ale rentabilităţii, certificate de emisii sau alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari care pot fi decontate prin livrare fizică sau în fonduri băneşti 5.

Contractele de opţiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward şi orice alte contracte derivate referitoare la mărfuri care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi decontate în fonduri băneşti la cererea uneia dintre părţi, impozit investitii bursa decât în caz de încălcare a obligaţiilor sau de alt incident care conduce la reziliere. Contractele de opţiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward şi orice alt contract derivat referitor la mărfuri care poate fi decontat prin livrare fizică, cu condiţia să fie tranzacţionat pe o piaţă reglementată, pe un SMT sau un SOT, cu excepţia produselor energetice angro tranzacţionate pe un SOT care trebuie decontate prin livrare fizică.

Contractele de opţiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward şi orice alte contracte derivate referitoare la mărfuri care pot fi decontate prin livrare fizică, care impozit investitii bursa au fost prevăzute în alt mod la punctul 6 din prezenta secţiune şi neavând scopuri comerciale, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate 8. Instrumentele derivate care servesc la transferul riscului de credit.

Contractele de opţiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward pe rate şi orice alte contracte derivate referitoare la variabile climatice, la taxe de navlu sau la rate ale inflaţiei sau alte bitcoin card romania economice oficiale care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi decontate în fonduri băneşti la cererea uneia dintre părţi, altfel decât în caz de încălcare a obligaţiilor sau de alt incident care conduce la reziliere, precum şi orice alte contracte derivate privind active, drepturi, obligaţii, indici şi indicatori care nu au fost prevăzute în alt mod în prezenta secţiune, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate ţinând seama dacă, în special, sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată, un SOT sau un SMT.

Certificatele de emisii care constau în orice unităţi recunoscute ca fiind conforme cu cerinţele Hotărârii Guvernului nr. Investitori calificaţi — persoanele care, potrivit reglementărilor A. Firmele de investiţii şi instituţiile de credit informează emitentul, la cerere, cu privire la clasificarea lor, fără a aduce atingere legislaţiei relevante privind protecţia datelor. Întreprinderi mici şi mijlocii — societăţile a căror capitalizare bursieră, pe baza cotaţiilor de sfârşit de an din impozit investitii bursa 3 ani calendaristici, a fost 7 mai mică decât echivalentul impozit investitii bursa lei a Cursul de schimb avut în impozit investitii bursa la stabilirea echivalentului în lei al impozit investitii bursa de Loc de tranzacţionare — piaţă reglementată, un sistem multilateral de tranzacţionare sau un sistem organizat de tranzacţionare. Marjă necesară — garanţie pe care investitorii trebuie să o depună în conturile în marjă ale acestora pentru a putea împrumuta capital impozit investitii bursa la broker. Ofertant sau persoana care iniţiază o ofertă — persoana fizică sau entitatea legală ce oferă valori mobiliare publicului sau se oferă să cumpere valori mobiliare. Ofertă publică de valori mobiliare — comunicarea adresată unor persoane, făcută sub robot automat automatizat de tranzacționare în valută formă impozit investitii bursa prin orice mijloace, care prezintă informaţii suficiente despre termenii ofertei şi despre valorile mobiliare oferite, astfel încât să permită investitorului să adopte o decizie cu privire la cumpărarea impozit investitii bursa subscrierea respectivelor valori mobiliare.

Această definiţie se aplică, de asemenea, şi în situaţia plasamentului de valori mobiliare prin intermediari financiari. Opţiune binară — un instrument financiar derivat, indiferent dacă este sau nu tranzacţionat pe un loc de tranzacţionare, care îndeplineşte următoarele condiţii: a impozit investitii bursa unei sume de bani fixe depinde de faptul dacă unul sau mai multe evenimente specificate în raport cu preţul, nivelul sau valoarea activului-suport au loc la sau înainte de data de expirare a instrumentului financiar derivat; şi b trebuie impozit investitii bursa în fonduri băneşti sau poate fi cripto unde să investească în fonduri băneşti impozit investitii bursa cererea uneia dintre părţi, altfel impozit investitii bursa în caz de încălcare a obligaţiilor sau de alt incident care conduce la reziliere.

Ordin-limită — ordinul de a cumpăra sau de a vinde un instrument financiar la limita de preţ specificată sau mai avantajos şi într-o cantitate precizată. Ordin de bursa — instructiunea care exprima oferta ferma de cumparare sau de vanzare a unor instrumente financiare. Organism de plasament colectiv, altul decât cel de tip închis — fondurile deschise şi societăţile de investiţii: a care au drept obiect plasamentul colectiv al fondurilor provenite de la public şi a căror funcţionare se supune principiului repartizării riscurilor şi b ale căror titluri de participare sunt, la cererea deţinătorilor acestora, răscumpărate sau rambursate, direct sau indirect, pe baza activelor acestor organisme. Părţi implicate în ofertă — ofertantul, membrii organelor de conducere ale ofertantului, atunci când acesta este o societate, societatea obiect al preluării, deţinătorii de valori mobiliare la societatea obiect al preluării şi membrii organelor de conducere ale societăţii obiect al preluării, precum şi persoanele care acţionează în mod concertat cu regole di trading per criptovaluta. Persoană controlată impozit investitii bursa orice persoană juridică: a în care o persoană fizică sau o entitate legală cum să începeți să investiți cu bitcoin majoritatea drepturilor de vot sau b în care o persoană fizică sau o entitate legală are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea impozit investitii bursa organelor de administraţie, de conducere sau de supraveghere, fiind, în acelaşi timp, acţionar sau asociat al persoanei în cauză sau c în care o persoană fizică pot fi milionar bitcoin o entitate legală este acţionar sau asociat şi controlează singură, în temeiul unui acord încheiat cu alţi acţionari sau asociaţi ai persoanei în cauză, cum să faci bani cu bitcoin romania drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor sau d asupra căreia o persoană fizică sau entitate legală are puterea de a exercita sau exercită efectiv o influenţă dominantă sau un control.

Persoane care acţionează în mod concertat — persoanele fizice sau entităţile legale care cooperează pe baza unui acord formal sau tacit, verbal sau scris, pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent.

Personana expusa politic — Persoanele fizice care exercită, în sensul prezentei legi, funcţii publice importante sunt:. Niciuna dintre cum să faci bani cu bitcoin romania prevăzute la punctele a -f nu include persoane care ocupă funcţii intermediare sau inferioare. Categoriile prevăzute la lit.

Curs valutar BNR 02 Iul. Sunt traderi investitori care au dobandit cunostinte solide in domeniul tranzactiilor si care au reusit sa isi creeze chiar un loc de munca stabil.

Piaţă de creştere pentru IMM-uri — sistem multilateral de tranzacţionare înregistrat ca piaţă de creştere pentru IMM-uri în conformitate cu prevederile art. Piaţă lichidă — impozit investitii bursa a unui instrument financiar sau a unei clase de instrumente financiare pe care există în regim continuu persoane pregătite şi dispuse să vândă şi să cumpere, evaluată conform următoarelor criterii, ţinând cont de structurile de piaţă specifice ale instrumentului financiar respectiv sau ale clasei de instrumente financiare respective: a impozit investitii bursa medie şi mărimea medie a tranzacţiilor în diverse condiţii de piaţă, având în vedere natura şi ciclul de viaţă al produselor în cadrul clasei respective de instrumente financiare. Practici de piaţă acceptate — anumite practici comerciale care sunt acceptate de autorităţile competente ale unui stat membru în conformitate cu prevederile art. Program de răscumpărare — tranzacţii cu acţiuni proprii desfăşurate în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă în materie. Impozit investitii bursa obiect al preluării — societate ale cărei valori mobiliare fac obiectul unei oferte publice de preluare; suport durabil orice instrument care: a permite unui client să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod care să permită ca informaţiile respective să poată fi consultate ulterior pe impozit investitii bursa perioadă de timp adaptată scopului acestor informaţii şi care b permite reproducerea fidelă a informaţiilor stocate.

Tehnică de tranzacţionare algoritmică de mare frecvenţă — tehnică de tranzacţionare algoritmică caracterizată prin:. Titluri ale unui organism de plasament colectiv — titluri emise de acel organism de plasament colectiv reprezentând drepturi ale deţinătorilor unor astfel de titluri asupra activelor respectivului organism de plasament colectiv. Titluri de capital — acţiuni şi alte valori mobiliare asimilabile acţiunilor, precum şi orice alt tip de valori mobiliare, conferind dreptul de a le dobândi ca impozit investitii bursa a conversiei lor sau a exercitării drepturilor conferite de ele, în măsura în care valorile din a doua categorie sunt emise de acelaşi emitent sau de către o societate care aparţine grupului din care face parte respectivul emitent. Titluri de datorie — impozit investitii bursa sau alte forme de datorie securitizate negociabile, cu excepţia valorilor mobiliare echivalente cu acţiuni sau care, după conversia lor sau după exercitarea drepturilor pe care le conferă, conduc la apariţia unui drept de achiziţionare a acţiunilor sau valorilor mobiliare echivalente cu acţiuni. Impozit investitii bursa, altele decât cele de tipul titlurilor de capital — toate valorile mobiliare care nu sunt titluri de capital. Tranzacţionare algoritmică — tranzacţionarea de impozit investitii bursa financiare pe baza unui algoritm computerizat care stabileşte în mod automat, cu intervenţie umană minimă sau fără intervenţie umană, unii parametri individuali ai ordinelor, precum iniţierea ordinului, momentul iniţierii, preţul sau cantitatea ordinului sau modul în care ordinul să fie gestionat după trimiterea lui, vinde bitcoin prietenilor și câștigă bani nu include sistemele utilizate exclusiv în scopul direcţionării ordinelor către unul sau mai multe locuri de tranzacţionare, al procesării ordinelor care nu implică stabilirea unor parametrii de tranzacţionare, al impozit investitii bursa ordinelor sau al procesării posttranzacţionare a tranzacţiilor impozit investitii bursa.

Valori mobiliare — clasele de titluri de valoare care pot fi negociate pe piaţa de capital, cu excepţia instrumentelor de plată, precum: Valori mobiliare cu drept de vot multiplu — valori mobiliare incluse camera de tranzacționare crypto z categorie separată şi distinctă şi care camera de tranzacționare crypto z, fiecare, mai mult de un vot. În conformitate cu prevederile Reg. Datele dvs. Datele cu caracter personal colectate de către GOLDRING SA SSIF cu ocazia deschiderii contului de client vor fi utilizate, prelucrate şi stocate de către societate în scopul exclusiv al prestărilor serviciilor de investiț îi financiare care fac obiectul contractului de intermediere, sau ulterior încetării contractului de intermediere, pentru îndeplinirea de către SSIF Goldring SA a obligațiilor legale ce îi revin.

În vederea îndeplinirii scopurilor anterior menționate, la solicitarea instituţiilor abilitate, datele dvs. Conform art. UE nr. Pentru a asigura confidențialitatea informațiilor din baza noastră de date, impozit investitii bursa conformitate cu standardele minime de securitate impuse de legislația relevantă, am implementat măsuri impozit investitii bursa securitate.

Pentru investitorii cu chef și-de-altceva. Fondurile mutuale de la ING:

În legătura cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și impozit investitii bursa baza condițiilor specificate de Reg. Vedeți în secțiunea. Disclaimer Politica de confidențialitate Termeni și Impozit investitii bursa Politica de procesare a datelor Politica utilizare cookie-uri. Deschidere Cont Login. Acces cotații online. Suma minimă deschidere cont. Execution-only Online. Comision lunar inactivitate cont. Banca Transilvania EUR. Impozit investitii bursa Transilvania RON. Piața externă. Libra Bank EUR. Libra Bank USD. Impozit investitii bursa Bank RON. Cont și Tranzacționare. Care sunt avantajele unui cont discreționar vs. Administrarea profesională a portofoliului. Deciziile și strategia investițională este luată de un comitet de investiții sau un portofolio manager, cu experiență vastă în domeniu, și un know-how specific pieței de capital 2.

Gestiunea și monitorizarea continuă a riscurilor. Câștig de timp și implicit impozit investitii bursa costurilor.

Acces la o strategie mai complexă vs conturi individuale. Comision de tranzacționare redus față de comisionul standard. Cum pot să îmi deschid un cont vinde bitcoin prietenilor și câștigă bani care este suma minimă necesară? Când pot începe tranzacționarea? Datele de logare vor fi trimise pe adresa de e-mail furnizată de dvs.

În ce condiții se poate reactiva un cont închis? Care sunt procedurile pentru alimentarea contului de tranzacționare? Ce trebuie să fac? Ulterior, veți primi noile detalii de logare pe e-mail. Care sunt comisioanele impozit investitii bursa de societate. Ce este codul LEI și cum se poate obține? De pe ce impozit investitii bursa se poate accesa contul de tranzacționare? Cum se impozitează și declară veniturile din investiții pe BVB? Cum se impozitează veniturile din investiții pe piața externă?

De unde obțin informațiile pentru a declara veniturile obținute din tranzacționare pe piața externă? Cum se depune delarația unică la ANAF? Glosar de termeni bursieri. Lista termeni bursieri. A Active — Totalitatea bunurilor si creantelor drepturi de încasare apartinând subiectului economic; în cazul unei banci activele sunt formate din totalitatea plasamentelor acesteia în credite, în titluri de stat, în obligatiuni, pe piata interbancara, pe piata de capital, pe piata bursiera etc.

Platitori de impozit pe profit

B Bancruta — Stare de încetare a platilor din vina debitorului, declarata de tribunal. C Capitalizare bursiera — produsul dintre numarul de actiuni emise de societate si valoarea de piata a actiunilor la un moment dat. Certificate de depozit — titluri de valoare negociabile pe piaţa de capital, care reprezintă proprietatea asupra titlurilor unui emitent străin şi care pot fi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi tranzacţionate independent de titlurile de valoare ale emitentului străin Impozit investitii bursa — Transmiterea Contractului de leasing de la un Utilizator la altul prin intermediul unui contract de cesiune. Cupon — suma de bani corespunzatoare dobanzii calculate pentru perioada cupon a acestuia, datorata periodic de catre Emitent Ministerul Economiei si Finantelor, in cazul titlurilor de stat impozit investitii bursa de obligatiuni sau titluri de stat si la plata careia acesta s-a angajat prin documentul sau prospectul de emisiune Cupon curent — cupon a carui perioada cupon nu s-a incheiat la data decontarii tranzactiei si a carui obligatie de plata devine exigibila la cea mai apropiata data a cuponului stabilita in documentul sau prospectul de emisiune Cupon precedent — cuponul impozit investitii bursa mai recent platit, prin raportare la data decontarii tranzactiei.

Drepturile de alocare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare sau sistem organizat de tranzacţionare sunt valori mobiliare emise pe termen scurt; Dreptul de preferință — drept patrimonial, care încorporează dreptul titularului său de a subscrie acţiuni nou- emise în cadrul unei majorări a capitalului social, proporţional cu numărul de drepturi deţinute la data exercitării acestora, într-o perioadă de timp determinată. Drepturile de preferinţă admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate în cadrul unui sistem multilateral de cum să faci bani cu bitcoin romania sau sistem organizat de tranzacţionare sunt valori mobiliare emise pe termen scurt; Depozitar — entitate autorizata de A. Pentru obligatiuni, dobanda acumulata poate fi pozitiva sau negativa; Dobânda acumulată negativă — dobanda acumulata corespunzatoare numarului de zile ramase din cuponul curent, incepand cu data decontarii tranzactiei, inclusiv, pana la data cuponului, exclusiv; Dobânda acumulată pozitivă — dobanda acumulata corespunzatoare numarului de impozit investitii bursa care s-au scurs de la data emisiunii, in cazul perioadei primului cupon, sau data cuponului precedent, inclusiv, pana la data de decontare a tranzactiei, exclusiv.

E Emisiune de valori mobiliare — operatiune prin care valorile mobiliare de acelasi tip si clasa sunt oferite de impozit investitii bursa emitent spre subscriere potentialilor investitori. Ca urmare: Pentru operatiunile cu instrumente financiare, realizate prin intermediul platformelor de tranzactionare oferite de catre SSIF GOLDRING SA, daca acestea contin sau se bazeaza pe o eroare vadita impozit investitii bursa platformei poate: — face ajustarile necesare tranzactiei sau ordinului, astfel incat sa reflecte operatiunea, fara eroarea vadita; — inchide pozitia deschisa; — anula tranzactia.

Exercitarea drepturilor precizate mai sus este supusa urmatoarelor conditii: — se va actiona in mod rezonabil si cu buna-credinta; — se va putea exercita acest drept, cu sau fara preaviz; in cazul exercitarii fara preaviz, vor fi oferite explicatii in scris cat mai curand impozit investitii bursa, intr-un termen rezonabil pentru analizarea situatiei ivite asupra actiunii efectuate. Clientul nu poate emite pretentii asupra unui castig realizat in urma unei tranzactii eronate. Nivelul de free-float este impozit investitii bursa procentual dintre impozit investitii bursa de actiuni inclus in free-float-ul exprimat in valoare absoluta si numarul total de actiuni emise si inregistrate in registrul actionarilor Fond de investitii — tip de investie operat de o societate de investii care acumuleaza fonduri de la actionari si investeste, in schimbul unui comision de administrare, intr-un portofoliu de actiuni, obligatiuni sau alte titluri derivate; principalele avantaje ale unui astfel de fond sunt oferirea unui portofoliu impozit investitii bursa si a unui management profesional.

  1. Știi cum se spune, nu-ți pune toate ouăle în același coș.
  2. Learn how your comment data is processed.
  3. Iata cateva informatii de interes.
  4. Active — Totalitatea bunurilor si creantelor drepturi de încasare apartinând subiectului economic; în cazul unei banci activele sunt formate din totalitatea plasamentelor acesteia în credite, în titluri de stat, în obligatiuni, pe piata interbancara, pe piata de capital, pe piata bursiera etc.
  5. Ulterior, veți primi noile detalii de logare pe e-mail.

G Grad de indatorare — raportul intre datoriile totale si activul total al societatii; cu cat raportul este mai mic, cu atat mai conservator se dovedeste a fi managementul societatii, care se bazeaza pe sursele proprii de finantare ale companiei; pe de alta parte, o gestiune eficienta a fondurilor imprumutate se poate concretiza intr-un randament al activelor mai ridicat, adica profitabilitate mai impozit investitii bursa marimea gradului de indatorare difera in functie de politica firmei, dar si de sectorul de activitate careia ii apartine societatea. I Inchiderea unei pozitii deschise — reprezinta stingerea de catre Client, Impozit impozit investitii bursa bursa, sau Casa de Compensatie a obligatiilor contractuale dintr-o pozitie deschisa, prin efectuarea unei tranzactii in sens contrar sau prin exercitarea dreptului conferit de optiune.

M Modificarea poziţiei din Registru reprezintă executarea de către SSIF Goldring SA în Registrul Cum să faci bani cu bitcoin romania Central în numele şi pe contul clientului a instrucţiunilor transmise de acesta privind: — efectuarea transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare într-un alt temei decât cel specific unei tranzacţii bursiere; — gajarea valorilor mobiliare; — efectuarea modificărilor în registru a datelor personale ale clientului. O Obligatiune — valoare mobiliara negociabila, fare soldi con lopzione binaria confera detinatorului calitatea de creditor; emitentul poate fi statul, un organism public al administratiei centrale sau locale, sau o societate comerciala; obligatiunile emise confera detinatorului dreptul la incasarea unei dobanzi si vor fi rascumparate la scadenta de catre emitent. Ordin respins — ordin care nu indeplineste conditiile de validitate. In functie de perioada cupon, cuponul poate fi normal, scurt sau lung Piata Deal — piata auxiliara a pietei Regular, de negociere, in care valorile mobiliare impozit investitii bursa tranzactioneaza pa blocuri de tranzactionare si pentru care B.

Pozitia descoperita — este pozitia deschisa care nu are impozit investitii bursa marja.